PhD אתיקה להחיל

Faculty of Humanities, Charles University

תיאור התכנית

Read the Official Description

PhD אתיקה להחיל

Faculty of Humanities, Charles University

לימודי אתיקה יישומית הוא על הכשרה שיטתית חשיבה ביקורתית על עמדות אחרות משלו, לאות הוקרה על הנחות ודעות קדומות מוסתרות התעלמו סוגיות אתיות. אנחנו יכולים לומר במילים אחרות שזה על העמקת גישת ההבנה - ובמקרה זה הוא תחום מדעי הרוח במובן הרחב. מטרת מחקרים אלה היא אפוא מאמץ ליצור מקום עבודה מדעית שיטתית המתמקדת את המימד האתי של דיסציפלינות שונות או מקצועות. במהלך המחקרים adepts צריך לנהל גם את שיטות העבודה מדעית המצגת המקצועית שלה.

תוכנית לימודים לדוקטורט. תלמידים כוללים:

 • מה שנקרא בחינה השוואתית: קורס אחד ארוך הושלם על ידי בחינה בשדות, אשר המועמד לא למד, אבל ונדרשות ללימודי דוקטורט;
 • חלק חובה: שני קורסים שתי קדנציות הושלמו על ידי בחינה;
 • חלק אופציונאלי: מבחר של שישה קורסים אחד לטווח הושלמו על ידי בחינה;
 • סמינר דוקטורט;
 • חובות אחרים: מאמר בפרסומי ביקורת עמיתים, 2 ביקורות, 2 הרצאות, סמינר לסטודנטים, השתתפות בשני כנסים.

תיאור של בחינת הכניסה קריטריונים להערכה

בחינת הכניסה כוללת: המועמד צריך להגן על פרויקט המחקר, אשר חייב לשקף את הידע התיאורטי והמתודולוגיות בתחום יישומי אתיקה (מקסימום 10 נקודות.).

תנאי קבלה

תנאי קבלה:

 1. כדי להיכנס לתהליך הקבלה, יישום השלים דוקטורט יש להגיש עד אפריל, 30 2017 לכל המאוחר, כולל לקבצים המצורפים הבאים:
 • הביוגרפיה המקצועית הקצרה;
<li> &#1492;&#1492;&#1510;&#1506;&#1492; &#1513;&#1500; &#1508;&#1512;&#1493;&#1497;&#1511;&#1496; &#1506;&#1489;&#1493;&#1491;&#1492;. &#1492;&#1508;&#1512;&#1493;&#1497;&#1511;&#1496; &#1513;&#1500; &#1502;&#1505;&#1492; (&#1489;&#1496;&#1493;&#1493;&#1495; &#1513;&#1500; &#1499; -4 &#1506;&#1502;&#1493;&#1491;&#1497;&#1501;) &#1488;&#1502;&#1493;&#1512; &#1500;&#1492;&#1499;&#1497;&#1500; &#1488;&#1514; &#1492;&#1512;&#1511;&#1506; &#1492;&#1514;&#1497;&#1488;&#1493;&#1512;&#1496;&#1497;, &#1505;&#1511;&#1497;&#1512;&#1492; &#1513;&#1500; &#1502;&#1495;&#1511;&#1512;&#1497;&#1501; &#1511;&#1493;&#1491;&#1502;&#1497;&#1501; &#1513;&#1504;&#1506;&#1513;&#1493; &#1489;&#1514;&#1495;&#1493;&#1501; &#1494;&#1492;, &#1513;&#1488;&#1500;&#1493;&#1514; &#1492;&#1502;&#1495;&#1511;&#1512; &#1513;&#1500;&#1493; / &#1513;&#1500;&#1492;, &#1496;&#1499;&#1504;&#1497;&#1511;&#1493;&#1514; &#1492;&#1502;&#1514;&#1493;&#1491;&#1493;&#1500;&#1493;&#1490;&#1497;&#1492; &#1492;&#1502;&#1493;&#1510;&#1506;&#1514; &#1493;&#1502;&#1495;&#1511;&#1512;, &#1512;&#1513;&#1497;&#1502;&#1492; &#1513;&#1500; &#1505;&#1508;&#1512;&#1493;&#1514;, &#1500;&#1493;&#1495; &#1494;&#1502;&#1504;&#1497;&#1501; &#1502;&#1497;&#1502;&#1493;&#1513;&#1493;, &#1493;&#1492;&#1492;&#1510;&#1491;&#1511;&#1492; &#1513;&#1500; &#1492;&#1512;&#1500;&#1493;&#1493;&#1504;&#1496;&#1497;&#1493;&#1514; &#1513;&#1500;&#1492; &#1506;&#1489;&#1493;&#1512; &#1492;&#1505;&#1493;&#1510;&#1497;&#1493;&#1500;&#1493;&#1490;&#1497;&#1492; &#1492;&#1492;&#1497;&#1505;&#1496;&#1493;&#1512;&#1497;&#1514;. &#1492;&#1508;&#1512;&#1493;&#1497;&#1511;&#1496; &#1495;&#1497;&#1497;&#1489; &#1500;&#1499;&#1500;&#1493;&#1500; &#1488;&#1514; &#1492;&#1492;&#1510;&#1506;&#1492; &#1513;&#1500; &#1502;&#1493;&#1512;&#1492; (&#1513;&#1501;), &#1513;&#1504;&#1489;&#1495;&#1512; &#1502;&#1514;&#1493;&#1498; &#1512;&#1513;&#1497;&#1502;&#1514; &#1502;&#1493;&#1512;&#1497;&#1501; &#1513;&#1488;&#1513;&#1512;&#1493; &#1502;&#1493;&#1506;&#1510;&#1514; &#1492;&#1514;&#1499;&#1504;&#1497;&#1514;;</li> 
<li> &#1505;&#1511;&#1497;&#1512;&#1514; &#1492;&#1508;&#1512;&#1505;&#1493;&#1502;&#1497;&#1501; &#1492;&#1488;&#1495;&#1512;&#1493;&#1504;&#1497;&#1501; &#1493;&#1508;&#1506;&#1497;&#1500;&#1493;&#1497;&#1493;&#1514; &#1502;&#1491;&#1506;&#1497;&#1493;&#1514; &#1488;&#1495;&#1512;&#1493;&#1514; &#1513;&#1500; &#1492;&#1502;&#1489;&#1511;&#1513; (&#1492;&#1513;&#1514;&#1514;&#1508;&#1493;&#1514; &#1489;&#1499;&#1504;&#1505;&#1497;&#1501;, &#1492;&#1513;&#1514;&#1514;&#1508;&#1493;&#1514; &#1489;&#1508;&#1512;&#1493;&#1497;&#1511;&#1496;&#1497;&#1501; &#1502;&#1495;&#1511;&#1512;&#1497;&#1497;&#1501;, &#1493;&#1499;&#1493; ').</li>
<li> &#1499;&#1500; &#1492;&#1502;&#1493;&#1506;&#1502;&#1491;&#1497;&#1501; &#1510;&#1512;&#1497;&#1499;&#1497;&#1501; &#1500;&#1492;&#1508;&#1490;&#1497;&#1503; &#1492;&#1493;&#1499;&#1495;&#1514; &#1505;&#1497;&#1493;&#1501; &#1492;&#1500;&#1497;&#1502;&#1493;&#1491;&#1497;&#1501; &#1489;&#1488;&#1493;&#1504;&#1497;&#1489;&#1512;&#1505;&#1497;&#1496;&#1492; &#1500;&#1514;&#1493;&#1488;&#1512; master's (&#1502;&#1493;&#1506;&#1502;&#1491;&#1497;&#1501; &#1500;&#1500;&#1497;&#1502;&#1493;&#1491;&#1497; &#1514;&#1493;&#1488;&#1512; master's &#1502;&#1500;&#1488;&#1492; &#1500;&#1488;&#1495;&#1512; &#1492;&#1502;&#1493;&#1506;&#1491; &#1492;&#1488;&#1495;&#1512;&#1493;&#1503; &#1500;&#1492;&#1490;&#1513;&#1514; &#1489;&#1511;&#1513;&#1493;&#1514; &#1495;&#1497;&#1497;&#1489; &#1492;&#1491;&#1490;&#1497;&#1501; &#1494;&#1488;&#1514; &#1506;&#1491; &#1505;&#1508;&#1496;&#1502;&#1489;&#1512;, 30 2017).</li>

 1. Graduation מתוכנית התואר שני.

 2. הגנה של הפרויקט של התזה של המבקש (מוגשת, כחלק של יישום המחקר).

 3. כדי לקבל את הסכום המינימאלי של נקודות שצוינו על ידי הדיקן.

מידע על המימוש בוגר

במהלך המחקרים postgradual, התלמידים ישתמשו חוויותיהם, הידע שנצבר במחקר הקודם, וכל זה הם מעמיקים במיוחד בתחום הפילוסופיה, האנתרופולוגיה התרבותית, אתיקה hermeneutical אחרים של מדעי החברה. בתחום האתיקה להחיל זה יהיה בעיקר על דילמות, הקשורים לפיתוח הזדמנויות טכניות וחברתיות, למשל במדע, ברפואה, בכלכלה, בממשלה או בתקשורת. אפשרויות מדעיות, טכניות ומנהליות גידול יבוא באופן טבעי לעימות עם הדרישות של ההגנה של האדם ואת בפרטיות ובכבוד שלו / שלה.

בוגרי תוכנית הלימודים לתואר שלישי למצוא תעסוקה במספר תחומים, כולל:

 • יצירה, היישום והפרשנות של תקינה מחייבת מינימום של התנהגות, מה שנקרא "קוד האתי";
 • לפתרון סוגיות אתיות עבודה מדעית ומקצועית (ועדות אתיקה למשל);
 • הוראת אתיקה להחיל כגון חברתית, בריאות רפואית בתחומי הלימוד שונים בבתי ספר או באוניברסיטות מקצועיים;
 • במחקר.
This school offers programs in:
 • אנגלית
משך ומחיר
This course is מבוסס קמפוס
Start Date
תאריך התחלה
Sept. 2019
Duration
משך
3 שנים
תכנית חלקית
תכנית מלאה
Price
מחיר
2,000 EUR
בשנה.
Locations
צ'כיה - Prague 5, Prague
תאריך התחלה : Sept. 2019
מועד אחרון להגשת בקשה בקשת מידע
תאריך סיום בקשת מידע
Dates
Sept. 2019
צ'כיה - Prague 5, Prague
מועד אחרון להגשת בקשה בקשת מידע
תאריך סיום בקשת מידע